Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury

:

V každé následující etapě vývoje Projektu může Investor výši svých investic ovlivnit méně než v etapě předchozí.

Filozofie IMOPEX

 Aby bylo možné správně pochopit obsah nabídky služeb firmy IMOPEX v jednotlivých etapách investičního Projektu, je třeba stručně popsat, co je, nebo co by mělo být , dle našeho názoru, obsahem těchto etap postupu Projektu.

Na základě vlastních zkušeností nahlížíme na jednotlivé etapy Projektu v celém jeho kontextu, jednotlivé etapy a jejich části chápeme především jako přípravu pro etapy následující s tím, že každá následující etapa je zpřesněním té předcházející.

Naše zkušenost

Z hlediska míry vlivu na průběh Projektu, na jeho investiční náklady a celkový výsledek je Předrealizační fáze Projektu řádově důležitější než Fáze realizace výstavby Projektu a Fáze po ukončení realizace Projektu.

V této fázi pak zejména tvorba Zadání a vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace rozhoduje o celkové výši investičních nákladů a celkovém úspěchu Projektu.

Proč vybrat nás?

  • I       Individuální řešení každého jednotlivého Projektu
  •    Mnohaleté zkušenosti v oblasti řízení Projektů
  •    Osobní přístup - na řízení každého Projektu je osobně zainteresováno vedení společnosti
  • P      Perfektní služby
  • E      Efektivní řízení
  • X     X krát prověřený systém řízení

       

 

 

IMOPEX s.r.o.  — Zástupce Investora, Organizace a řízení výstavby, Projektový Manažer, Cenový Manažer, Technický dozor Investora, Řízení procesu zpracování projektové dokumentace, Koordinátor BOZP na staveništi.

redakční systém Clips Redakční systém webdesign Design a vytvoření webu

Partneři: Moderní Webdesign | Redakční systém Clips